Hrana, piće i sve resto
odlikuju ovo mesto,
zato ćemo ubuduće
odlaziti tamo često.

Kruševac, Cerska 19
Tel: +381 37 420-120

Home
Plivački klub NAPREDAK - Kruševac, Srbija, Slikara Milovanovića 35
(202) 225-7000 | pknapredak@gmail.com